top of page

Om Oss

Dental Group är ett tandvårdsföretag som bedriver tandvård i omsorgen. Vi har 15 års erfarenhet av mobil tandvård i Sverige, och har under denna period utvecklat ”tandvård på plats”.  Vi bedriver tandvården hemma hos brukaren. Vi besöker våra kunder inom såväl äldreomsorg som hemtjänst. 

Vi lägger ner mycket arbete på kundens vårdbehov och materialbehov samt tillser uppföljning av dessa insatser. 

Vår personal består av tandläkare, tandhygienister samt tandsköterskor som åker ut till omsorgens kunder vid såväl bokade besök som akuta besök. 

Just nu bedriver vi en studie som omfattar Oral Hälsa inom äldreomsorg i Sverige. 

 Dental Group har också utvecklat ett utbildningsprogram avseende handledning och praktiskt arbete för daglig tandvård i omsorgen. Utbildningen berör omvårdnadspersonal i vården.

bottom of page