Information till dig som arbetar inom omsorgen

Inför varje tandvårdsbesök kommer personal från Dental Group både ha kontaktat sjuksköterska och bokat tid för besök samt anmäla sin närvaro på sjuksköterske-expeditionen. Vi kommer även att ha skickat en individuell kallelse till vårdtagaren inför besöket, så anhörig och/eller god man kan delta.

Vid besök till patienter som tackat ja till tandvård från Dental Group kommer tandläkare och tandhygienister att behöva en medicinsk-dokumentation inför olika behandlingar.  

De vårdtagare som tackat ja till tandvård från oss kommer att få en regelbunden tandvård enligt ett bestämt revisionsschema.

Vi handleder personal i den dagliga munvården, som är ett moment i omvårdnadsarbetet. I samband med besöket kommer vi att utvärdera vårdtagarnas behov av tandvårdsmaterial och regelbundet skicka produkterna direkt hem till brukaren, efter kontakt med anhörig eller god man.

 

Vi anordnar kurser i munvård och oral hälsa samt ROAG för sjuksköterskor.

Patient och sjuksköterska

Utbildning

Dental Group bedriver utbildning i Oral Hälsa i grupper om 10-12 personer.

Vi erbjuder även handledning för enskild vårdpersonal samt anhöriga.

Under pågående pandemi är möjligheterna att utbilda i grupp begränsade. Därför tillhandahåller vi videomaterial kostnadsfritt här på vår hemsida. Filmen är 30 minuter lång och uppdelad i kapitel:

  • Uppsökande verksamhet

  • Protesvård

  • Daglig munvård