top of page

Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

 

Det som avgör om man kan få hjälp med "uppsökande tandvård" är hur omfattande ens behov av personlig omvårdnad är. 

För att bli berättigad ska behovet av vård vara långvarigt, det vill säga under minst ett år, och så pass stort att man behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt en gång på natten. Faktorer som ålder, vilket behov av tandvård man har eller den privata ekonomin har ingen betydelse för bedömningen. Även om behovet av tillsyn är mindre kan man också få särskild hjälp med tandvård. Det gäller om man har fått ett beslut om insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller om man har ett omfattande psykiskt funktionshinder. 

Dental verktyg i Pocket

Hjälpen består av två delar

 

Om kommunen bedömer att man har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård finns det två förmåner som man kan få tillgång till. Dels en årlig så kallad uppsökande munhälsobedömning och dels tandvård till samma avgift som sjukvård, så kallad nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning

 

• För att få svar på om man behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre brukar man få munnen och tänderna undersökta av en tandläkare eller tandhygienist. Det kallas uppsökande munhälsobedömning och är en enkel undersökning som görs där man bor. Undersökningen kostar ingenting.

 

• I samband med bedömningen kan man också få råd och anvisningar om hur man bäst sköter tänderna. 

Nödvändig tandvård

 

• Man kan också få så kallad nödvändig tandvård. Det innebär att man kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

 

• Man kan då få sådan tandvård som underlättar så att man till exempel lättare kan tugga sin mat och slipper smärtor och obehag i munnen.         

 

• Om tandläkaren tycker att det är tveksamt om tandvården är nödvändig eller om man behöver större behandlingar, till exempel sådana som innefattar kronor, broar och implantat, ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till landstinget som då gör en bedömning om dessa åtgärder skall omfattas av nödvändig tandvård.

Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma

Man kan få Nödvändig tandvård om man har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad och om man: 

• bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboenden 

• får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet

 

• bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg

 

• har en omfattande psykisk funktionsnedsättning 

 

• har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Grandmother and Grandson

Intyg för Nödvändig Tandvård


När du blivit berättigad till uppsökande och nödvändig tandvård  får du ett tandvårdstödsintyg. Tandvårdsstödsintyg kan utfärdas av till exempel chefen eller sjuksköterskan för ettsärskilt boende, kommunens biståndsbedömare eller LSS-handläggare. Den som utfärdar intyget ska känna till personens omsorgsbehov i den dagliga livsföringen väl och bedöma om personen ingår i den personkrets som omfattas av stödet.

Läkare, sjuksköterska, patient eller patientens anhöriga har också möjlighet att direkt hos tandvårdsenheten ansöka om intyg. Kontakt bör dock i första hand ske med berörd

handläggare i kommunen/stadsdelen.

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning så kallad F-Tandvård

 

För att ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift ska en person ha stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling. 

De som enligt tandvårdsförordningen (1998:1 338) kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är personer som kan tillhöra någon av F-grupperna nedan. 

bottom of page